Co to jest adres IP

Adres IP (ang. IP address) jest to identyfikator nadawany każdemu urządzeniu przyłączającemu się do sieci internet. Identyfikator ten służy do identyfikacji danego urządzenia w całej sieci internet.

W dużym uproszczeniu można stwierdzić że adres IP komputera jest jak numer rejestracyjny dla samochodu.

Bardziej technicznie:

Adresy IP ver. 4 są 32-bitowymi liczbami całkowitymi. Zapisuje się go jako cztery oktety w postaci dziesiętnej. Każdy oktet oddzielony jest kropką, np. 73.23.19.93.

Adres IP dzieli się na klasy:

Klasa A – do obsługi bardzo dużych sieci. Adresy znajdują się w zakresach: 1.0.0.1 - 127.255.255.254
Klasa B – do obsługi dużych i średnich sieci. Adresy znajdują się w zakresach: 128.0.0.0 - 191.255.255.255
Klasa C – do obsługi małych sieci. Adresy znajdują się w zakresach: 192.0.0.0 - 223.255.255.255
Klasa D – do obsługi dużych i średnich sieci. Adresy znajdują się w zakresach: 224.0.0.0 - 239.255.255.254.